Hem

Du behövs!

I en samtid som lämnar mycket att önska vad gäller vår empati till människor på flykt, vill vi vara en rörelse som står upp för flyktingars rättigheter.

 

En kan inte göra allt, men alla kan göra någonting.

Kontakta oss och gå med du också, du behövs!

 

 

 

HEJ

VÄNNER

Artikel

14

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse".

*Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

För att hänga med i vårt arbete rekommenderar vi att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, jalla!

 

IOP med Borås stad

Idéburet offentligt partnerskap

Vi bildar Agape Borås och ingår IOP med Borås stad.

 

Borås kommun sluter nu ett för staden unikt avtal – ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med ett flertal lokala organisationer som gått samman för att stoppa omflyttningarna så ungdomarna får ha kvar sin skola, kompisar, vuxen-nätverk och tryggheten här i Borås.

Just nu finns det många ungdomar i Borås som hellre bor på gatan än att de förlorar sin skolplats.

 

Det är ungdomar som under två års tid byggt upp sin trygghet här. De har bott på HVB- eller familjehem, går i skola, deltar i föreningslivet och har sina kompisar här i Borås.

 

Det är ungdomar som är livrädda för att fylla 18-år för att de över en natt förlorar all trygghet de byggt upp i Sverige när de tvingas flytta till Migrationsverkets vuxenboende i en stad långt borta där man inte känner någon och förlorar stödet från sina gode män.

CONTACT DETAILS

Sjuhärad, Västra götaland.

Info@refugeeswelcome7h.se

Kamal (Ordf.) 0761 954417

SENASTE

 

Nov, 2017

Vi bildar Agape Borås och ingår IOP med Borås stad.

 

Juni 15, 2017

Ungdomar i Marks kommun får bo och gå kvar i skolan under sin asylprocess.

Om oss

 

Refugees Welcome Sjuhärad

Är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation där målet är att hjälpa människor på flykt.